Efterårsvejret er over os! Se, hvordan du undgår skader på hegn og adgangssystemer.

Efterårsvejret har for alvor ramt os, og vi ved, at det kan blive barskt jo længere frem vi kommer. Derfor er det også en god idé at sørge for, at områdesikringen er godt rustet til dårligt vejr. Alle vores løsninger er blevet testet mod alle slags vind- og vejrforhold. Som ejer kan du dog også selv tage en række foranstaltninger for at forebygge skader.

Når løsninger installeres, tages der hensyn til de mulige vindstyrker der kan opstå i dit område. Stærk vind eller storm vil sjældent have en direkte effekt på hegn, adgangs- og detektionssystemerne ved dit område.

Alligevel kan der opstå en risiko for, at de voldsomme storme forårsager skade. Det kan eksempelvis være træer eller grene, der falder på hegn, låge, port eller detektionssystem. Det kan også være, at der blæses løst materiale mod dem. Storme kan også forårsage funktionsfejl fra kortslutning af elektronik på grund af lynnedslag eller genstande som affaldsbeholdere og tunge grene, der kommer i kontakt med sensorer.

Hvordan forhindrer du stormskader på din områdesikring?
En god måde at forhindre skade på er at holde området omkring dine hegn, adgangs- og detektionssystemer frit. For eksempel ved at beskære overhængende grene, der kunne falde ned på din port og/eller hegn. Hvis din perimetersikring omfatter detektionssystemer, er det klogt at fjerne eventuelle løse materialer. For eksempel, hvis et stort plastmateriale gentagne gange blæser mod dine detektionsledninger, kan alarmen gå utilsigtet. Det kan endda udløse sikkerheds- eller alarmcentralen unødigt.

Hvis du får udført regelmæssig vedligeholdelse af din sikringsløsning, er du sikkert allerede klar over de potentielle risici på stedet. Vores teknikere sørger ikke kun for, at din sikkerhed er i top stand og derfor kan modstå en (vind)storm. De scanner også altid terrænet for mulige farer for dine hegn, adgangs- og detektionssystemer.

Skade? Sådan håndterer du det hurtigt
Når der er varslet dårligt vejr, sikrer vi, at Serviceafdelingen kører på maksimal kapacitet. På denne måde kan vi reagere på skadesrapporter og gennemføre de nødvendige reparationer så hurtigt som muligt.

Kontakt Lovpligtig
Har dine hegn, adgangs- og/eller detektionssystemer fået stormskader? Så kontakt os. Der er mange måder at gøre det på. Kunder med en servicekontrakt kan endda nå os 365 dage om året og 24 timer i døgnet.

Tag billeder af skaden
Hvis dine hegn, adgangs- og/eller detektionssystemer har fået skader, vil du naturligvis gerne vide, hvor hurtigt vi kan reparere dem. Dette afhænger i høj grad af skaden. Derfor vil vi gerne have det bedst mulige billede af situationen. Tag billeder af skaden og del dem med serviceafdelingen. På denne måde kan vi sende vores mekanikere forberedt ud. Det vil også gøre det muligt for os hurtigt at sende dig et tilbud, som du skal koordinere med dit forsikringsselskab.

Forretningskontinuitet sikret
Handlingshastigheden afhænger også af din servicekontrakt og om vi har de nødvendige materialer på lager. Vi  har lagersteder i hele landet med reservedele. Hvis skaden er begrænset, kan den ofte repareres med det samme. Hvis skaden er for alvorlig, sørger vi for en midlertidig nødløsning. Dette sikrer, at din sikringsløsning er intakt, indtil vi kan udføre den fulde reparation.

Har dine hegn, adgangs- og/eller detektionssystemer lidt skade? Eller har du spørgsmål om vores serviceløsninger? Så kontakt os i dag.