Vedligehold af hegn og manuelle porte?
6 grunde til at tage det alvorligt

Kontinuerlig optimal sikring begynder med periodisk vedligeholdelse. Mange virksomheder og organisationer tænker kun på de elektriske adgangspunkter, fordi de kan ’gøre mere skade’. Men det er en misforståelse. I denne blog vil vi forklare, hvorfor det er en god idé også at være opmærksom på manuelt betjente adgangspunkter og hegn.

Områdesikring skal altid fungere, som tilsigtet. Er der en portfejl? Så er din forretningskontinuitet i fare. Og det koster penge og tid. Regelmæssig vedligeholdelse af dine adgangspunkter kan forhindre dette. Dette reducerer risikoen for fejlfunktioner og forlænger levetiden på dine sikkerhedsinstallationer. Alt sammen logisk indtil videre, ikke? Men hvor service og vedligeholdelse af elektriske adgangspunkter er almindeligt, er vedligeholdelse af manuelt betjente porte og hegn det ikke. Alligevel er såkaldt mekanisk vedligeholdelse lige så vigtig.

Hvorfor mekanisk vedligehold, er vigtigt

Ikke-elektriske porte, personkarruseller og hegn er en del af et integreret sikkerhedssystem. Alle sikkerhedsinstallationer sikrer tilsammen, at du kan udføre dit arbejde uden at blive generet af uønskede personer og køretøjer i dit område. Der er et par konkrete grunde til, at mekanisk vedligeholdelse er lige så vigtig som vedligeholdelse af elektriske porte:

1. Bibehold smidigheden af de bevægelige dele

Ligesom en elektrisk port har en manuelt betjent port mange bevægelige dele. Alle disse dele bevæger sig flere gange om dagen, hele året rundt. Derfor er det vigtigt at kontrollere disse dele regelmæssigt. Det er for eksempel ikke et godt tegn, hvis dine medarbejdere skal trække eller hive hårdt i en skydeport. Det skal åbne og lukke nemt, så dine lokaler kan sikres hurtigt og nemt. Selvom en låge ikke åbner og lukker regelmæssigt, er vedligeholdelse vigtig. For eksempel vil du ikke have, at en port sidder fast eller ikke åbner i tilfælde af en nødsituation.

2. Undgå svage led

Din områdesikring er kun så stærk som dets svageste led. Hvis der er en løs komponent et sted, eller et hul i hegnet, øges risikoen for uautoriseret adgang og endda indbrud. Sørg for, at alle porte og hegn ikke underminerer dit sikkerhedsniveau på grund af manglende vedligeholdelse.

3. Bevar de tilstedeværendes sikkerhed

Uden periodisk kontrol af manuelt betjente porte og hegn, har du ingen idé om tilstanden af disse sikkerhedsinstallationer. Og det skaber alvorlige sikkerhedsrisici for de tilstedeværende. En løs svingport kan for eksempel vælte, med risiko for at porten lander på mennesker. Det er klart, at du vil forhindre det for enhver pris. Regelmæssig vedligeholdelse garanterer sikkerheden for dine medarbejdere og besøgende.

4. Undgå falsk alarm

Har dit område hegn i kombination med et detekteringssystem? I så fald er vedligeholdelse af hegnet under alle omstændigheder en god idé. Et løst stykke hegn eller et, der ikke er spændt stramt nok, kan komme i kontakt med detekteringsledningerne. Resultatet er falske alarmer og derfor uønskede alarmer.

5. Oprethold CE mærkningen

Enhver sikkerhedsinstallation skal overholde alle former for europæiske regler og lovgivning inden for blandt andet funktionalitet og sikkerhed. Hvis dette er tilfældet, får en installation et såkaldt CE-mærke. Dette gælder også for ikke-elektrisk drevne installationer. Et sådant CE-mærke skal altid holdes ajour. Det kan du kun være sikker på med regelmæssig vedligeholdelse.

6. Udstrål professionalisme

Det tager kun få sekunder at give et førstehåndsindtryk, det har du sikkert hørt. Det første folk møder, er dit hegn og dine porte. Et vedligeholdt hegn og velfungerende porte, giver et indtryk af at der er styr på tingene.

Periodisk mekanisk vedligeholdelse er uundværlig

For at holde dit område løbende sikkert og sikre for medarbejdere og besøgende, er inspektion og vedligeholdelse af alle sikkerhedsinstallationer uundværlig. Periodisk vedligeholdelse af ikke-elektriske porte, personkaruseller og hegn bør derfor blive lige så standard som vedligeholdelse af elektriske porte. Kun på den måde kan du mindske risikoen for sikkerhedsrisici og indbrud og sikre, at dit arbejde til enhver tid kan fortsætte.

Vores service- og vedligeholdelsesløsninger omfatter mekanisk vedligeholdelse. Vil du vide mere om mekanisk vedligeholdelse? Tag gerne kontakt til os, for at drøfte mulighederne.